بیوگرافی کوتاه           

 

دکتر پرویز رشیدی خزاعی عضو هیات علمی گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی ارومیه که از سال 1387 همکاری اش را با دانشگاه شروع نموده است. ایشان در زمینه های سیستم های داده کاوی، طراحی سامانه های هوشمند مهندسی نرم افزار تحقیق و پژوهش می نمایند.

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
کتاب های چاپ شده (1)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • پرویز رشیدی خزاعی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی فناوری اطلاعات
 
        بیوگرافی کوتاه

 

دکتر پرویز رشیدی خزاعی عضو هیات علمی گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی ارومیه که از سال 1387 همکاری اش را با دانشگاه شروع نموده است. ایشان در زمینه های سیستم های داده کاوی، طراحی سامانه های هوشمند مهندسی نرم افزار تحقیق و پژوهش می نمایند.

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- دکتری تخصصی فناوری اطلاعات،دانشگاه ارومیه، 1397.

2- مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)،دانشگاه علم و صنعت ایران، 1386.

3- مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)،دانشگاه علم و صنعت ایران، 1383.
مقالات ژورنال (5)

1-Khazaee PR, Bagherzadeh J, Niazkhani Z, Pirnejad H, Predicting the function of transplanted kidney in long-term care processes: Application of a hybrid model,Journal of biomedical informatics, 2019, 91:103116.

2-Khazaee PR, Bagherzadeh J, Niazkhani Z, Pirnejad H, A dynamic model for predicting graft function in kidney recipients’ upcoming follow up visits: a clinical application of artificial neural network,International Journal of Medical Informatics, 2018, 119: 125-133.

3-Khazaee PR, Bagherzadeh J, Niazkhani Z, Pirnejad H, Proposing an Appropriate Architecture for Decision Support Systems in the field of Complex Chronic Care: Microservices based Software architecture in kidney transplant care,Journal of Health and Biomedical Informatics, 2018, Kerman, Iran.

4-Zahra Niazkhani, Habibollah Pirnejad, Parviz Rashidi Khazaee, The impact of health information technology on organ transplant care: a systematic review,International Journal of Medical Informatics, 2017, 100: 95-107.

5-KHAZAEE PR, PIRNEJAD H, BAGHERZADEH J, NIAZKHANI Z, owards Realizing Benefits of Information Technology in Organ Transplant: A Review,Unifying the Applications and Foundations of Biomedical and Health Informatics, 2016 , 21: 226:29.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1-پرویز رشیدی خزاعی، جمشید باقرزاده، زهرا نیازخانی، سامانه تصمیم یار بالینی هوشمند جهت کمک به پیش بینی عملکرد کلیه پیوندی،دومین کنگره انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک، 1397، تهران، ایران.

2-Zahra Niazkhani,Habibollah Pirnejad,Parviz Rashidi Khadije Makhdomi, Ali Taghizadeh Afshari, Mohammad-Reza Mohammadi Fallahi,Saeed Abkhiz, Jamshid Bagherzadeh, Modeling and designing a computerized transplant information system for clinical management of kidney transplant patients in the Urmia Kidney Transplant Center,The 15 International Congress of Nephrology, Dialysis and Transplantation, oct. 2015.

3-Parviz Rashidi khazaee, Kazem Mirzadi, Saleh Yousefi, Cooperative User and Storage Service Providers Interaction in Cloud Computing,IKT2015 7th International Conference on Information and Knowledge Technology, Feb. 2015.

4-اردلان قاسم زاده،وحید سلوک و پرویز رشیدی، بازیابی تصاویر بافتی بر اساس محتوا با استفاده از خصوصیات حاصل از موجک گابور و هیستوگرام رنگ،دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران، ایران، 1393.

5-پرویز رشیدی خزاعی،جمشید باقر زاده و اردلان قاسم زاده، یش بینی تغییر روند سری زمانی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی تابع شعاعی با انتخاب ورودیهای موثر،دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران، ایران، 1393.

6-اردلان قاسم زاده، پرویز رشیدی خزاعی، وحید سلوک، استخراج قواعد انجمنی جهت تصمیم گیری در بیماریهای قلبی بر اساس الگوریتم ،دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران، ایران، 1393.

7-Rashidi Khazaee Parviz, M. Analoui, Modified k-means algorithm for clustering stock market companies,IDMC7, Amirkabir University, Tehran, Iran, 2007.

8-پرویز رشیدی خزاعی، اردلان قاسم زاده و ناصر مزینی، یش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی زمانی – مکانی مبتنی بر RBF،دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران، ایران، 1393.

9-اردلان قاسم زاده، پرویز رشیدی و پرویز قربان زاده، تشخیص اشیاء در تصاویر بافتی بر اساس خصوصیت حاصل از موجک های گیبر،دومین کنفرانس دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تبریز، ایران، 1393.

10-پرویز رشیدی و امید رضا بلوکی، نقدی بر بازاریابی شرکت‌های هرمی با توجه به رویکرد بازاریابی الکترونیکی در دولت الکترونیکی،همایش دولت الکترونیک و چالش های پیش رو، ارومیه، ایران، 1389.

11-مهدی برج خانی، پرویز رشیدی و صابر عزیزی، کاربردهای آشوب در علوم اجتماعی و سیاسی،دومین کنفرانس کاربرد ریاضیات در علوم سیاسی و روابط بین الملل، تهران، 1389.

12-Rashidi Khazaee Parviz, Nasser Mozayani, Mohammad-Reza Jahed Motlagh, Mutual Information Based Input Variable Selection Algorithm and Wavelet Neural Network for Time Series Prediction,ICANN, 2008.

13-Rashidi K. P., Mozayani N. and Jahed M. R., A Genetic-Based Input Variable Selection Algorithm Using Mutual Information and Wavelet Network for Time Series Prediction,SMC IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 2008, 2133–2137.
کتاب های چاپ شده (1)

1-محمد مفیدفر، پرویز رشیدی، برنامه نویسی برای مهندسان شیمی،انتشارات اندیشه سرا، 1390.