• مرتضی علی اصغری
  • استادیار
  • گروه مهندسی برق
Email:   
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)
کتاب های چاپ شده (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (5)
دروس تدریس شده (8)
جوایز و افتخارات (7)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • مرتضی علی اصغری
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- دکتری مهندسی برق - کنترل، 2013.

2- کارشناسی ارشد مهندسی برق - کنترل، 1387.

3- کارشناسی مهندسی برق - مخابرات ، 1384.
مقالات ژورنال (10)

1-Mohammadikia, R, Aliasghary, M., Design of an interval type-2 fractional order fuzzy controller for a tractor active suspension system,Computers and Electronics in Agriculture, 2019.

2-Zarrin, A., Azizi, S. & Aliasghary, M. , A novel inverse kinematics scheme for the design and fabrication of a five degree of freedom arm robot,International Journal of Dynamics and Control, 2019, https://doi.org/10.1007/s40435-019-00558-1.

3-Mohammadikia, R, Aliasghary, M., fractional order fuzzy PID for load frequency control of four‐area interconnected power system using biogeography‐based optimization,International Transactions on Electrical Energy Systems, 2019.

4-Aliasghary, M. , Control of PEM Fuel Cell Systems Using Interval Type‐2 Fuzzy PID Approach,Fuel Cells, 2018.

5-Aliasghary M., Eksin I. and Güzelkaya M., Kumbasar T., General Derivation and Analysis for Input-Output Relations in Interval Type-2 Fuzzy Logic Systems,Soft Computing Journal, 2015.

6-Aliasghary M., Eksin I. and Güzelkaya M., Kumbasar T., A Design Methodology and Analysis for Interval Type-2 Fuzzy PI/PD Controllers,International Journal of Innovative Computing Information and Control, 2013.

7-Naderi A. and Ghasemzadeh H. and Pourazar A. and Aliasghary M., Design of a Fuzzy Controller Chip with New Structure Supporting Rational-Powered Membership Functions,Amirkabir Journal, International Journal of Electrical and Electronics Engineering, 2009.

8-M.Aliasghary, M.Teshnehlab, M.Aliyari Shoorehdeli and A.Jalilvand and M.Nekoui, Hybrid Control of Magnetic Levitation System Based-on New Intelligent Sliding Mode Control,Journal of Applied Sciences, 2008.

9-K. Sabahi, A. Sharifi, M. Aliyari Shoorehdeli, M. Teshnehlab, M. Aliasghary, Load Frequency Control in Interconnected Power System Using Multi-Objective PID Controller,Journal of Applied Sciences, 2008.

10-M.Naeimi, M. Teshnehlab, M. Aliyari and M. Aliasghary, Stable Direct Adaptive Control as Nonlinear Hybrid Controller for Flexible Manipulator,Journal of Applied Sciences, 2009.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)

1-گلاره فارغي-محمد پور محمود آقا بابا-مرتضي علي اصغري، كنترل سيستمهاي سوئيچينگ آبشاري با درنظرگرفتن ورودي اشباع در حضور خطاي محرك،پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي برق، مكانيك و مكاترونيك 1397.

2-1-الهه رضازاده-محمد پور محمود آقا بابا-مرتضي علي اصغری، كنترل تطبيقي سيستم هاي سوئيچينگ غير خطي كانونيكال در حضور اغتشاشات خارجي و ورودي غير خطي ناحيه مرده،پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي برق، مكانيك و مكاترونيك، 1397.

3-شادي آقابابازاده-محمد پورمحمود آقابابا-مرتضي علي اصغري، سنكرون سازي سيستم هاي آشوبناك مرتبه كسري با در نظر گرفتن اثرات ناشي از عيب وكاربرد آن در ارتباطات امن،سومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق، 1397.

4-محمدی کیا،ر. علی اصغری، م.، تحلیل و بررسی عملکرد کنترلر PID مرتبه کسری و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای کنترل تولید خودکار سیستم قدرت دو ناحیه ای به هم پیوسته،کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق، تیر 1396، تهران، ایران.

5-زمانی،ر. آقابابا،م. علی اصغری، م. ، طراحی کنترل تطبیقی تحمل پذیر عیب برای سیستم های قدرت چند ماشینه،دومین کنفرانس بین المللی برق، شهریور 1396، تهران، ایران.

6-صیادی،ا. علی اصغری، م.، کنترل هوشمند فازی نوع 2 بر روی سیستم های قدرت چند ماشینه،اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر، اردیبهشت 1395، تهران، ایران.

7-رحیمی،م. علی اصغری، م.، طراحی خودخلبان برای یک موشک تاکتیکی با کنترل کننده های جدول بندی بهره و مقاوم،سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک، بهمن 1394، تهران، ایران.

8-درویشی،س. علی اصغری، م.، ستراتژی مدیریت سیکل ترکیبی انرژی خورشیدی و انرژی باد برای شهر ارومیه،چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، بهمن 1393، تهران، ایران..

9-قربانی، ق. علی اصغری، م. ، مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه همزمان واحدهای تولید پراکنده و بانک های خازنی به منظور کاهش تلفات در شبکه های توزیع، ،کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، خرداد 1394، کرمانشاه، ایران.

10-محمدی گیکلو، ع. علی اصغری، م.، بهبود بارپذیری شبکه 146 باسه شهرستان مشکین شهر به بخش مرادلو- ارشق با استفاده از منابع تولید پراکنده مبتنی بر الگوریتم PSO. ،کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، خرداد 1394، کرمانشاه، ایران..

11-Aliasghary M., Eksin I. and Güzelkaya M., Kumbasar T., Design of an Interval Type-2 Fuzzy Logic Controller Based on Conventional PI Controller,20th Mediterranean Conference on Control and Automation, 2012, Barcelona, Spain..

12-Aliasghary M., Arghavani N., H∞ Estimation for Optimization of Rational-Powered Membership Functions,13th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics, 2012, Budapest, Hungary..

13-Aliasghary M., Eksin I. and Güzelkaya M., Fuzzy-Sliding Model Reference Learning Control of Inverted Pendulum with Big Bang – Big Crunch Optimization Method,11th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, 2011, Córdoba, Spain..

14-Naderi A. and Aliasghary M., Ghasemzadeh H. and Pourazar A., A 19MFLIPS CMOS Fuzzy Controller to Control Continuously Variable Transmission Ratio,7th Conference on PhD. Research in microelectronics & electronics, Trento, Italy, 2011..

15-Aliasghary M., Ghasemzadeh H. and Naderi A. and Pourazar A., Design of Radial Basis Function Neural Networks Controller Based on Sliding Surface for a Coupled Tanks System ,IEEE Joint International Information Technology and Artificial Intelligence Conference, Chongqing, China.

16-M.Aliasghary, A.Jalilvand, M. Teshnehlab, M. Aliyari Shoorehdeli, Sliding Mode Control of Magnetic Levitation System Using Radial Basis Function Neural Networks,IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics (RAM 2008), China.

17-M.Aliasghary, M. Aliyari Shoorehdeli, M. Teshnehlab, A.Jalilvand, Magnetic Levitation Control Based-on Neural Network and Feedback Error Learning Approach,IEEE International Conference on Power and Energy (PECon), Malaysia, 2008.
کتاب های چاپ شده (1)

1-مرتضي علي اصغري، حسين عباسزاده مبارکی، اصول کنترل فازی با رویکرد عملی،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1398.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (5)

1- سیستم کنترل هوشمند جهت بهینه سازی مصرف انرژی در استخر ورزشی،سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره ثبت اخترعات، 1396..

2- ساخت کنترلر دستگاه تمام اتوماتیک اندازه گیری، برش، جوش و تمیزکاری UPVC،سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره ثبت اخترعات، 1396.

3- سنسور تشخیص حضور انسان برای کاربرد در سیستم های حفاظتی و اتوماتیک،سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره ثبت اختراعات، 1396.

4- سنسور تشخیص و شناسائی هوشمند اهداف متحرک بر پایه ی امواج مایکروویوی،سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره ثبت اختراعات، 1396.

5- دستگاه کنترل الکترونیکی گیربکس اتوماتیک جهت استفاده در ماشین آلات سنگین راه سازی،سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره ثبت اختراعات، داراي تاييديه وزارت علوم، 1395.
دروس تدریس شده (8)

1- کنترل بهينه (کارشناسی ارشد).

2- کنترل خطی.

3- آزمایشگاه کنترل خطی.

4- کنترل خودکار پیشرفته (کارشناسی ارشد).

5- کنترل فازی (کارشناسی ارشد).

6- شبکه های عصبی (کارشناسی ارشد).

7- اتوماسیون صنعتی (کارشناسی ارشد).

8- مدارهای الکتریکی 1.
جوایز و افتخارات (7)

1- بورس تحقیقاتی اتحادیه اروپا در برنامه علمی TESS، 2011.

2- بورس سال آخر دانشجویان خارج از کشور از طرف وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران، 1391.

3- کسب بورس جهت شرکت در کنفرانس های علمی متعدد از طرف دانشگاه صنعتی استانبول، 2011 - 2012.

4- کسب بورس از دانشگاه KTH جهت شرکت در دوره علمی تابستانه،2011.

5- رتبه سوم نرم افزارهای اسلامی در مسابقات قرآن و عترت دانشجویان کشور ، 1387.

6- عضویت در هیات اجرایی کنفرانس IEEE International Conference on Mechatronics، 2011.

7- رتبه سوم نرم افزارهای اسلامی در مسابقات قرآن و عترت دانشجویان کشور ، 1383.