• علیرضا کبگانی
  • استادیار
  • گروه ریاضی
Email:   
 بیوگرافی کوتاه           

استادیار (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه)
آدرس: ارومیه، جاده بند، دانشگاه صنعتی ارومیه، کدپستی 5716693187،  صندوق پستی 419-57155

محقق غیرمقیم پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM)

آدرس: تهران، میدان نیاوران، پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشکده ریاضیات، صندوق پستی 5746-19395

عضویت ها:

انجمن بین المللی تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) - گروه بین المللی آنالیز محدب (WGGC) - انجمن ریاضی ایران (IMS) - انجمن تحقیق در عملیات ایران (IORS)

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پروژه های تحقیقاتی (2)
دروس تدریس شده (12)
جوایز و افتخارات (4)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • علیرضا کبگانی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 
        بیوگرافی کوتاه

استادیار (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه)
آدرس: ارومیه، جاده بند، دانشگاه صنعتی ارومیه، کدپستی 5716693187،  صندوق پستی 419-57155

محقق غیرمقیم پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM)

آدرس: تهران، میدان نیاوران، پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشکده ریاضیات، صندوق پستی 5746-19395

عضویت ها:

انجمن بین المللی تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) - گروه بین المللی آنالیز محدب (WGGC) - انجمن ریاضی ایران (IMS) - انجمن تحقیق در عملیات ایران (IORS)

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- دکتری - ریاضی کاربردی (بهینه‌سازی)،دانشگاه تهران، 1396.

2- کارشناسی ارشد - ریاضی کاربردی (بهینه‌سازی)،دانشگاه تهران، 1391.

3- کارشناسی - ریاضی محض،دانشگاه تبریز، 1389.
مقالات ژورنال (5)

1-Alireza Kabgani and Majid Soleimani-damaneh, Constraint qualifications and optimality conditions in nonsmooth locally star-shaped optimization using convexificators,Pacific Journal of Optimization, 2019, 15(3), 399-413.

2-Alireza Kabgani and Majid Soleimani-damaneh, Characterization of (weakly/properly/robust) efficient solutions in nonsmooth semi-infinite multiobjective optimization using convexificators,Optimization (GOPT), 2018, 67(2), 217-235 .

3-Alireza Kabgani and Majid Soleimani-damaneh, Relationships Between Convexificators and Greenberg–Pierskalla Subdifferentials for Quasiconvex Functions,Numerical Functional Analysis and Optimization, 2017, 38(12), 1548-1563.

4-Alireza Kabgani, Majid Soleimani-damaneh and Moslem Zamani, Optimality conditions in optimization problems with convex feasible set using convexificators,Mathematical Methods of Operations Research, 2017, 86, 103–121.

5-Moslem Zamani, Majid Soleimani-damaneh and Alireza Kabgani, Robustness in nonsmooth nonlinear multi-objective programming ,European Journal of Operational Research, 2015, 247(2), 370-378.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1-Majid Soleimani-damaneh and Alireza Kabgani, Semi-quasidifferentiable multiobjective optimization,14th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization, Warsaw, Poland (2016).

2-الهه لطفیان، علیرضا کبگانی، زهرا برخورداری فرد، برآوردگر هموار چگالی هسته برای توابع چگالی احتمال متعلق به کلاس C1،1،اولین سمینار تخصصی آمار ناپارامتری و کاربردهای آن، تهران، ایران (1395).

3-Alireza Kabgani, Majid Soleimani-damaneh and Moslem Zamani, Optimality conditions in nonsmooth convex multi-objective programming using convexificators.,23rd International Conference on Multiple Criteria Decision Making, Humburg, Germany (2015).

4-Moslem Zamani, Majid Soleimani-damaneh and Alireza Kabgani, Robust solutions of nonlinear multiple-objective programming problems,23rd International Conference on Multiple Criteria Decision Making, Humburg, Germany (2015).

5-Alireza Kabgani, Uniqueness of KKT multipliers for nonsmooth multiple-objective optimization in separable Hilbert spaces.,International Conference on Operations Research and Optimization, Tehran, Iran (2013).
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- ‏شبه‌مشتق‌پذیری و کا‏ربرد‏های آن در ‎‏مسائل بهینه‌سازی ناهموار،پژوهشگاه دانش هاي بنيادي، 2020.

2- بهینه‌سازی ناهموار با استفاده از محدب‌ سازها،پژوهشگاه دانش هاي بنيادي، 2019.
دروس تدریس شده (12)

1- بهینه‌سازی خطی 1،دانشگاه تهران.

2- بهینه‌سازی خطی 2،دانشگاه تهران.

3- بهینه‌سازی غیر خطی،دانشگاه تهران.

4- ریاضیات مهندسی،موسسه غیاث الدین جمشید کاشانی.

5- جبرخطی،موسسه غیاث الدین جمشید کاشانی.

6- جبر،موسسه غیاث الدین جمشید کاشانی.

7- ریاضیات گسسته،موسسه غیاث الدین جمشید کاشانی.

8- منطق و نظریه مجموعه ها،موسسه غیاث الدین جمشید کاشانی.

9- معادلات دیفرانسیل،دانشگاه صنعتی ارومیه.

10- ریاضی 2،دانشگاه صنعتی ارومیه، موسسه غیاث الدین جمشید کاشانی.

11- ریاضی 1،دانشگاه صنعتی ارومیه، موسسه غیاث الدین جمشید کاشانی.

12- مقدمه‌ای بر لاتک،دانشگاه تهران.
جوایز و افتخارات (4)

1- کسب گرنت مسافرتی پژوهشگاه دانش هاي بنيادي، 2015.

2- کسب گرنت مسافرتی دانشگاه تهران، 2015.

3- سرپرست تیم تحقیق در عملیات دانشگاه تهران در دومین دوره مسابقات کشوری (کسب رتبه نخست)،کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، 2013.

4- سرپرست تیم تحقیق در عملیات دانشگاه تهران در سومین دوره مسابقات کشوری (کسب رتبه نخست)،کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، 2014.