• سعید ذوالفقاری مقدم

  • استادیار
  • گروه مهندسی برق
Email:   

تعيين مشخصات فنی تجهیزات مانيتورينگ و اتوماسيون پست¬هاي نقطه اتصال DG1390, شرکت توانیر استان تهران,
---