• مصطفی حسنلو

  • استادیار
  • گروه مکانیک
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (26)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

دروس تدریس شده (1)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • مصطفی حسنلو
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1-دکتری، ریاضی محض-آنالیز،دانشگاه تبریز، 1393.

2-کارشناسی ارشد، ریاضی محض-آنالیز،دانشگاه ارومیه، 1386.

3-کارشناسی، ریاضی محض،دانشگاه ارومیه، 1384.

مقالات ژورنال (26)


1-Mostafa Hassanlou and Ebrahim Abbasi , Weighted composition, Volterra and Integral operators on Hardy Zygmund-type spaces,Preprint.

2-Ebrahim Abbasi and Mostafa Hassanlou, Generalized Stevi´c-Sharma type operators on spaces of fractional Cauchy transforms,Preprint.

3-Ayyoub Manavi, Mostafa Hassanlou and Hamid Vaezi, Essential norm of generalized integral type operator from QK(p q) to Zygmund Spaces,Filomat, 2022, Accepted.

4-Mostafa Hassanlou and Ebrahim Abbasi, Bergman and Dirichlet spaces in the unit ball and Symmetric lifting operator,AUT Journal of Mathematics and Computing, Published Online.

5-Mostafa Hassanlou and Morteza Sohrabi, Characterization of Bloch type spaces and symmetric lifting operator,International Journal of Nonlinear Analysis and Applications, Accepted.

6-Fariba Alighadr Ardebili, Hamid Vaezi and Mostafa Hassanlou, Essential Norm of the Generalized Integration Operator from Zygmund Space into Weighted Dirichlet Type Space,Sahand Communications in Mathematical Analysis, 2022, 19 (2)..

7-سپیده نصر اصفهانی، مصطفی حسنلو ، عملگرهای از نوع ضربی روی فضای ‎$(\alpha،p)$‎ - بسوف.

8-Fariba Alighadr Ardebili, Hamid Vaezi and Mostafa Hassanlou, Generalized integration operator between the weighted Dirichlet type and Zygmund spaces,journal of advanced mathematical studies, 2021, 14(3)..

9-Mostafa Hassanlou, Ebrahim Abbasi and Sepideh Nasresfahani, nth derivative Hardy spaces and weighted differentiation composition operators,Iranian Journal of Science, Accepted.

10-سپیده نصر اصفهانی، مصطفی حسنلو و ابراهیم عباسی، اندازه کارلسون و انواع عملگرهای ترکیبی روی فضاهای از نوع بسوف وزندار بردار مقدار،مجله مدل‌سازی پیشرفته ریاضی، 2022-1401، 12(1).

11-Ghanbar Azarnia and Mostafa Hassanlou, A variable tap-length DILMS algorithm with variable parameters for wireless sensor networks,International Journal of Sensor Networks, 2021, 36 (2).

12-Ayyoub Manavi and Mostafa Hassanlou, Hilbert Matrix Operator on Zygmund Spaces,International Journal of Nonlinear Analysis and Applications, doi: 10.22075/ijnaa.2021.24402.2735.

13-Ebrahim ABBASI, Yongmin LIU and Mostafa HASSANLOU, Generalized Stevi´c-Sharma type operators from Hardy spaces into nth weighted type spaces,Turkish Journal of Mathematics, 2021, 45, 1543-1554.

14-F. Alighadr, H. Vaezi and M. Hassanlou, Generalized integration operator between the Bloch type and weighted Dirichlet type spaces,Kyungpook Mathematical Journal, 2020, 60(3): 519-534..

15-MOSTAFA HASSANLOU AND AMIR H. SANATPOUR, NEW CHARACTERIZATIONS FOR THE ESSENTIAL NORMS OF GENERALIZED WEIGHTED COMPOSITION OPERATORS BETWEEN ZYGMUND TYPE SPACES,Abstract and Applied Analysis, 2021, Article ID 8831128.

16-مصطفی حسنلو، امیرحسین صنعت‌پور، تخمین‌هایی برای نرم اساسی عملگرهای ترکیبی وزن‌دار تعمیم‌یافته بتوی فضاهای از نوع وزن‌دار،پژوهش‌های نوین در ریاضی، 2019، انتشار آنلاین.

17-Mostafa Hassanlou, Estimates of Norm and Essential Norm of Differences of Differentiation Composition Operators on Weighted Bloch Spaces,Sahand Communications in Mathematical Analysis, 2020, 17(1): 109-124. doi: 10.22130/scma.2019.101527.551.

18-Sh. Rezaei and M. Hassanlou, Composition operators between growth spaces on circular and strictly convex domains in complex Banach spaces,Caspian Journal of Mathematical Sciences, 2020, 9(2): 182-190..

19-Mostafa Hassanlou and Hamid Vaezi, Weighted composition operators on weighted Bergman spaces and weighted Bloch spaces,Caspian Journal of Mathematical Sciences, 2020, 9(1): 24-38..

20-Mostafa Hassanlou , OPERATOR–WEIGHTED COMPOSITION OPERATORS ON VECTOR–VALUED BLOCH SPACES,Operators and Matrices, 2018, 12(4): 1073-1087. .

21-Amir H. Sanatpour, Mostafa Hassanlou, Essential Norms of Weighted Differentiation Composition Operators between Zygmund Type Spaces and Bloch Type Spaces,Filomat, 2017.

22-Mostafa Hassanlou and Hamid Vaezi, Double Integral Characterization for Bergman Spaces,Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics, 2016.

23-Mostafa Hassanlou, Jussi Laitila, Hamid Vaezi, Weighted composition operators between weak spaces of vector-valued analytic functions,Analysis (International mathematical journal of analysis and its applications), 2016.

24-Mostafa Hassanlou, Hamid Vaezi and Moafa Wang, WEIGHTED COMPOSITION OPERATORS ON WEAK VECTOR-VALUED BERGMAN SPACES AND HARDY SPACES,Banach Journal of Mathematical Analysis, 2015.

25-Mostafa Hassanlou, Composition operators acting on weighted Hilbert spaces of analytic functions,Sahand Communications in Mathematical Analysis, 2015.

26-Amir Hossein Sanatpour and Mostafa Hassanlou, Essential norms of weighted composition operators between Zygmund-type spaces and Bloch-type spaces,Turkish Journal of Mathematics, 2014.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)


1-Mostafa Hassanlou and Morteza Sohrabi, Weighted composition operators between weighted Dirichlet spaces and weighted Bloch spaces,25th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications, Lorestan University, Khorramabad, Iran, 2023.

2-Mostafa Hassanlou and AmirHossein Sanatpour, Characterization of Besov type spaces in some metrics,53rd Annual Iranian Mathematics Conference, Faculty of Science Univercity of Science and Technology of Mazandaran Behshahr, Iran, 2022.

3-Ebrahim Abbasi and Mostafa Hassanlou,The 52nd Annual Iranian Mathematics Conference Faculty of Mathematics and Computer & Mahani Mathematical Research Center Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran 30 August - 2 September, 2021.

4-Mostafa Hassanlou and AmirHossein Sanatpour, 51th Annual Iranian Mathematics Conference ,University of Kashan, Fabuary 2021.

5-مصطفی حسنلو و امیر حسین صنعت پور، ششمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن،دانشگاه اصفهان، بهمن 1399.

6- A note on composition operators between weighted Hilbert spaces of analytic functions,چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران, 1394, یزد,ایران.

7- Generalized weighted composition operators between Zygmund spaces and Bloch spaces,چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران, 1394, یزد,ایران.

دروس تدریس شده (1)


1-ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی، کارشناسی.