• رضا فتح الهی

  • مربی
  • گروه مکانیک
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

مقالات ژورنال (7)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

کتاب های چاپ شده (1)

دروس تدریس شده (13)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • رضا فتح الهی
  • مدرک تحصیلی
  • کارشناسی ارشد
  • درجه علمی
  • مربی
  • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)


1-کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی،دانشگاه جامع امام حسین (ع).

2-کارشناسی، مهندسی مکانیک ـ حرارت و سیالات،دانشگاه علم و صنعت ایران.

مقالات ژورنال (7)


1-Paria Shadman, Zahra Parhizi, Reza Fathollahi and et al., Combined septum and chamfer fins on threaded stretching surface under the influence of nanofluid and the magnetic parameters for rotary seals in computer hardware,Alexandria Journal of Engineering, Egypt, 2022, 62.

2-Reza Fathollahi, Saman Hesaraki and et al., Applying numerical and computational methods to investigate the changes in the fluid parameters of the fluid passing over fins of different shapes with the finite element method ,International Journal of Thermofluids, Netherlands, 2022, 15.

3-M.J. Abdollahzade, Reza Fathollahi and et al., Surveying the hybrid of radiation and magnetic parameters on Maxwell liquid with TiO2 nanotube influence of different blades ,Heat Transfer, USA, 2022, 51.

4-Mohsen Karimi, Marzieh Khosravi, Reza Fathollahi and et al., Determination of the heat capacity of cellulosic biosamples employing diverse machine learning approaches,Energy Science and Engineering, UK, 2022, 10.

5-Reza Fathollahi, Agil Fazeli, ENERGY AND EXERGY ANALYSIS IN COAL FIRED POWER PLANT,International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD), India, 2019.

6-Reza Fathollahi, INVESTIGATING THE NEW AND ADVANCED ENERGY CONVERSION TECHNOLOGIES IN ANALYSIS OF POWER PLANTS ,International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD), India, 2019.

7-Reza Fathollahi, Evaluating the Dynamic Performance of Passenger Cars Having CNG Cylinders ,International Journal of Applied Engineering Research, 2017.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)


1-رضا فتح الهی، تاثیر استفاده از شمع انرژی در معماری ساختمان های نوین با رویکرد صرفه جویی در مصرف انرژی،ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران، 1396.

2-امین ایرجی، رضا فتح الهی، ارزیابی عددی رفتار دیوارهای خاک مسلح بلند،اولین کنفرانس مهندسی زیرساخت ها، 1397.

3-رضا فتح الهی، امین ایرجی، کاربرد فن آوری نوین شمع انرژی در سیستمهای سرمایش و گرمایش ساختمانی،اولین کنفرانس مهندسی زیرساخت ها، 1397.

کتاب های چاپ شده (1)


1-انجام آزمایش های کپتیوفایرد موتور موشک های سوخت جامد،ترجمه، 1396.

دروس تدریس شده (13)


1-طراحی سیستمهای تهویه مطبوع، کارشناسی.

2-مدیریت وکنترل پروژه، کارشناسی.

3-آزمایشگاه مکانیک سیالات، کارشناسی.

4-آزمایشگاه مقاومت مصالح، کارشناسی.

5-آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، کارشناسی.

6-تکنولوژی جوش و بازرسی، کارشناسی.

7-تاسیسات برقی و مکانیکی، کارشناسی.

8-دینامیک، کارشناسی.

9-مکانیک سیالات 1، کارشناسی.

10-مقاومت مصالح 2، کارشناسی.

11-مقاومت مصالح 1، کارشناسی.

12-طراحی شاسی و بدنه خودرو، کارشناسی.

13-نیروگاهها (حرارتی، آبی هسته ای)، کارشناسی.