• احمد اعتمادی

  • استادیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          

دکتراحمد اعتمادی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه  از سال 1389 همکاری اش را با دانشگاه شروع نموده است. دوره کارشناسی خویش را در رشته مهندسی شیمی- پتروشیمی در سال 1380 در دانشگاه شیراز به پایان رسانید است و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-صنایع غذایی را نیز در سال 1383 در دانشگاه فردوسی مشهد به پایان رسانیده است. پس از شروع همکاری با دانشگاه صنعتی ارومیه در سال 1389 و تلاش برای ارتقاء جایگاه علم و دانش در استان، مدرک دکتری خویش را در سال 1399 در رشته مهندسی شیمی در دانشگاه صنعتی سهند اخذ نموده اند.

ایشان قبل از استخدام به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه ، دارای 5 سال سابقه فعالیت در صنعت و همکاری با شرکت های صنعتی  می باشند.

ایشان در حال حاضر در زمینه های پوشش های نانو کامپوزیت-بسته بندی های هوشمند - خشک کن های صنعتی و بهینه سازی فرآیند تولید تحقیق و پژوهش می نمایند.

         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

دروس تدریس شده (7)

زبان (1)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • احمد اعتمادی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری مهندسی شیمی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی شیمی
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتراحمد اعتمادی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه  از سال 1389 همکاری اش را با دانشگاه شروع نموده است. دوره کارشناسی خویش را در رشته مهندسی شیمی- پتروشیمی در سال 1380 در دانشگاه شیراز به پایان رسانید است و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-صنایع غذایی را نیز در سال 1383 در دانشگاه فردوسی مشهد به پایان رسانیده است. پس از شروع همکاری با دانشگاه صنعتی ارومیه در سال 1389 و تلاش برای ارتقاء جایگاه علم و دانش در استان، مدرک دکتری خویش را در سال 1399 در رشته مهندسی شیمی در دانشگاه صنعتی سهند اخذ نموده اند.

ایشان قبل از استخدام به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه ، دارای 5 سال سابقه فعالیت در صنعت و همکاری با شرکت های صنعتی  می باشند.

ایشان در حال حاضر در زمینه های پوشش های نانو کامپوزیت-بسته بندی های هوشمند - خشک کن های صنعتی و بهینه سازی فرآیند تولید تحقیق و پژوهش می نمایند.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

دروس تدریس شده (7)


1- کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی.

2- کارگاه نرم افزار مهندسی.

3-.

4- محاسبات عددی.

5- مکانیک سیالات 2.

6- عملیات واحد 2.

7- اقتصاد و طرح مهندسی .

زبان (1)


1- زبان انگلیسی.