• هادی عبداللهی

  • استادیار
  • گروه مهندسی ساخت و تولید
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (2)

دروس تدریس شده (10)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • هادی عبداللهی
  • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی ساخت و تولید
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- دکترای تخصصی مهندسی مکانیک - ساخت و تولید،دانشگاه تهران، 1392.

2- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - ساخت و تولید،دانشگاه تهران، 1387.

3- کارشناسی مهندسی مکانیک - ساخت و تولید،دانشگاه تبریز، 1385.

مقالات ژورنال (2)


1- Microstructure، mechanical properties، and electrical conductivity of the solid-state recycled pure copper machining chips،Materials: Design and Applications، 2021.

2- Production of bulk aluminum parts from machining chips by shear compaction processing،Modares Mechanical Engineering، 2020.

دروس تدریس شده (10)


1- متالورژی پودر پیشرفته (کارشناسی ارشد).

2- روش های غیر سنتی ماشینکاری (کارشناسی ارشد).

3- روش های تولید و کارگاه.

4- زبان تخصصی.

5- طراحی قالب های پلاستیک.

6- نقشه کشی صنعتی 1.

7- نقشه کشی صنعتی 2.

8- توانایی ماشینکاری.

9- طراحی قید و بند.

10- روش های تولید.