• سهراب عبداله زاده

  • دانشیار
  • گروه مهندسی صنایع
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (10)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

پروژه های تحقیقاتی (5)

پایان نامه ها (7)

دروس تدریس شده (6)

جوایز و افتخارات (3)

مهارت ها (2)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • سهراب عبداله زاده
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی صنایع
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- دکتری،دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393.

2- کارشناسی ارشد،دانشگاه علم و صنعت ایران، 1373.

3- کارشناسی ،دانشگاه صنعتی شریف، 1371.

مقالات ژورنال (10)


1-سهراب عبداله زاده، احمد شهیدی، رضا رضایی، آزاده قربانی، شهرام نقی زاده، تجزیه‌وتحلیل حالت و اثر شکست (FMEA) برای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در فرآیند تولید مالت ،فرآوري و نگهداري مواد غذايي – دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان با همكاري انجمن متخصصين علوم و صنايع غذايي ايران، 1401.

2-Sohrab Abdollahzadeh and Jamileh Hayati، Development of a multi-stage fuzzy cognitive map for an uncertainty environment: methods and introduction،Neural Computing and Applications، 2022، https://doi.org/10.1007/s00521-022-07778-1.

3-.

4-سهراب عبداله زاده و محمد رضا سالمی و جواد فهیم، شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌های حاصل از راهبرد استانداردسازی در صنایع دفاعی کشور،فصلنامه راهبرد دفاعی، 1398، دوره 17 شماره 4.

5-سهراب عبداله زاده و امیر امینی، ارائه مدل ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان مواد غذایی بیمارستان‌ها در محیط عدم قطعیت،مجله پژوهش سلامت، 1398، دوره 5 شماره 1.

6-سهراب عبداله زاده و محمد رضا سالمی و جواد فهیم، استانداردسازی راهبردی موثر جهت بهبود عملکرد زنجیره تامین (مطالعه موردی: صنایع خودروسازی کشور)،مدیریت استاندارد و کیفیت، 1399، دوره 10 شماره 2.

7-سهراب عبداله زاده و محمد رضا سالمی و جواد فهیم، استانداردسازی راهبردی موثر جهت تسریع توسعه فناوری صنعتی در کشور،فصلنامه توسعه صنعتی، 1399، دوره 18 شماره 42.

8-Sohrab Abdollahzadeh and Kazhal Gharibi، A mixed-integer linear programming approach for circular economy-led closed-loop supply chains in green reverse logistics network design under uncertainty،Journal of Enterprise Information management، 2021، https://doi.org/10.1108/JEIM-11-2020-0472.

9-Sohrab Abdollahzadeh and Jamileh Hayati، An Integrated Simulation and Virtual Cellular Manufacturing System Concepts Approach for Maintenance Policy Selection،Mathematical problems in Engineering، 2021، https://doi.org/10.1155/2021/1306742.

10-Sohrab Abdollahzadeh، Sustainable Development of Foodservices under Uncertainty،sustainability، 2021، (9)13.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)


1-سهراب عبداله زاده و احد جهانگیری، نقش پدافند غیر عامل در بهبود عملکرد مدارس،نهمین همایش ملی مطالعات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی در ایران، 1401.

پروژه های تحقیقاتی (5)


1-سهراب عبداله زاده، پایش میزان HMF موجود در عسل-های آذربایجان غربی و ارائا راهکارهای کاهش آن ،شرکت شهرک های صنعتی، 1401.

2-سهراب عبداله زاده، ایجاد روش مسدود کننده جریان گاز برای موارد تعمیراتی و اضطراری در علمک،شرکت گاز، 1397.

3-سهراب عبداله زاده، طراحی و ساخت دستگاه تصفیه عسل از ناخالصی ها،شرکت شهرک های صنعتی، 1395.

4-سهراب عبداله زاده، امکانسنجی توسعه خوشه صنعتی عسل آذربایجان غربی،شرکت شهرک های صنعتی، 1398.

5-سهراب عبداله زاده، راهکارهای پاستوریزه کردن محصولات خوشه صنعتی عرقیات گیاهی،شرکت شهرک های صنعتی، 1393.

پایان نامه ها (7)


1-سهراب عبداله زاده و کژال غریبی، ارائه یک رویکرد چند هدفه در لجستیک معکوس سبز با انتخاب تامین کننده،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1397.

2-سهراب عبداله زاده و امیر امینی، مدل ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مواد غذایی در بیمارستان ها در محیط عدم قطعیت،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1398.

3-سهراب عبداله زاده و تینا نامداری، مدل بهینه سازی چند هدفه مسیریابی وسایل نقلیه و سنجش میزان کارایی مراکز توزیع امداد پس از بحران،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1397.

4-سهراب عبداله زاده و سیامک نابغ وطن، ارائه رویکردی نوین برای مکان یابی مدارس سبز در سطح یک شهر،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1398.

5-سهراب عبداله زاده و محمد رضا سالمی، شناسایی و رتبه بندی انگیزه های پیوستن شرکت ها به نظام استانداردسازی ملی،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1398.

6-سهراب عبداله زاده و حامد صابری و مهدی فدیشه ای، یادگیریساختار شبکه بیزی برای تشخیص بیماری دیابت،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1396.

7-سهراب عبداله زاده و مرتضی مرندی، مقایسه مدل سنتی میانگین-واریانس مارکویتز و مدل دارای محدودیت های کاردینالیتی در مساله بهینه سازی سبد سهام،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1394.

دروس تدریس شده (6)


1- طراحی ایجاد صنایع.

2- برنامه ریزی حمل و نقل.

3- مهندسی نگهداری و تعمیرات.

4- مدیریت و کنترل پروژه.

5- طراحی سیستم های صنعتی.

6- مهندسی فاکتورهای انسانی.

جوایز و افتخارات (3)


1- عامل توسعه خوشه صنعتی برتر.

2- دانشمند برتر در حوزه ارتباط با صنعت.

3- مدیر نمونه کشور.

مهارت ها (2)


1- مشاور و ناظر عالی خوشه های صنعتی،شرکت شهرک های صنعتی، 1401.

2- عامل توسعه خوشه های صنعتی،شرکت شهرک های صنعتی، 1392.