• علیرضا کبگانی

  • استادیار
  • گروه ریاضی
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          

 

استادیار (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه)
آدرس: ارومیه، جاده بند، دانشگاه صنعتی ارومیه، کدپستی 5716693187،  صندوق پستی 419-57155

محقق غیرمقیم پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM)

آدرس: تهران، میدان نیاوران، پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشکده ریاضیات، صندوق پستی 5746-19395

عضویت ها:

انجمن بین المللی تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) - گروه بین المللی آنالیز محدب (WGGC) - انجمن ریاضی ایران (IMS) - انجمن تحقیق در عملیات ایران (IORS)

         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (10)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)

پروژه های تحقیقاتی (4)

دروس تدریس شده (14)

جوایز و افتخارات (5)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • علیرضا کبگانی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 
        بیوگرافی کوتاه

 

استادیار (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه)
آدرس: ارومیه، جاده بند، دانشگاه صنعتی ارومیه، کدپستی 5716693187،  صندوق پستی 419-57155

محقق غیرمقیم پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM)

آدرس: تهران، میدان نیاوران، پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشکده ریاضیات، صندوق پستی 5746-19395

عضویت ها:

انجمن بین المللی تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) - گروه بین المللی آنالیز محدب (WGGC) - انجمن ریاضی ایران (IMS) - انجمن تحقیق در عملیات ایران (IORS)

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- دکتری - ریاضی کاربردی (بهینه‌سازی)،دانشگاه تهران، 1396.

2- کارشناسی ارشد - ریاضی کاربردی (بهینه‌سازی)،دانشگاه تهران، 1391.

3- کارشناسی - ریاضی محض،دانشگاه تبریز، 1389.

مقالات ژورنال (10)


1-Alireza Kabgani and Majid Soleimani-damaneh, A note on characterization of (weakly/properly/robust) efficient solutions in nonsmooth semi-infinite multiobjective optimization using convexificators,Optimization , 2022.

2-Alireza Kabgani and Felipe Lara, Strong subdifferentials: theory and applications in nonconvex optimization,Journal of Global Optimization, 2022.

3-Alireza Kabgani and Majid Soleimani-damaneh, Semi-quasidifferentiability in nonsmooth nonconvex multiobjective optimization,European Journal of Operational Research, 2022, 299 (1), 35-45.

4-Alireza Kabgani, Characterization of Nonsmooth Quasiconvex Functions and their Greenberg–Pierskalla’s Subdifferentials Using Semi-Quasidifferentiability notion,Journal of Optimization Theory and Applications, 2021, 189, 666–678.

5-Felipe Lara and Alireza Kabgani , On global subdifferentials with applications in nonsmooth optimization,Journal of Global Optimization, 2021, 81, 881–900 .

6-Alireza Kabgani and Majid Soleimani-damaneh, Constraint qualifications and optimality conditions in nonsmooth locally star-shaped optimization using convexificators,Pacific Journal of Optimization, 2019, 15(3), 399-413.

7-Alireza Kabgani and Majid Soleimani-damaneh, Characterization of (weakly/properly/robust) efficient solutions in nonsmooth semi-infinite multiobjective optimization using convexificators,Optimization (GOPT), 2018, 67(2), 217-235 .

8-Alireza Kabgani and Majid Soleimani-damaneh, Relationships Between Convexificators and Greenberg–Pierskalla Subdifferentials for Quasiconvex Functions,Numerical Functional Analysis and Optimization, 2017, 38(12), 1548-1563.

9-Alireza Kabgani, Majid Soleimani-damaneh and Moslem Zamani, Optimality conditions in optimization problems with convex feasible set using convexificators,Mathematical Methods of Operations Research, 2017, 86, 103–121.

10-Moslem Zamani, Majid Soleimani-damaneh and Alireza Kabgani, Robustness in nonsmooth nonlinear multi-objective programming ,European Journal of Operational Research, 2015, 247(2), 370-378.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)


1-Alireza Kabgani, An optimality condition for approximate efficient solutions via semi-quasidifferentials,4th National Seminar on Control and Optimization, University of Science and Technology of Mazandaran, Mazandaran, Iran, 2022.

2-Alireza Kabgani, Nonsmooth Optimization via Semi-quasidifferentials,International Online Conference on Optimization ICOP22, Fez, Morocco, 2022.

3-Alireza Kabgani, Majid Soleimani-damaneh, Optimality conditions for nonsmooth optimization problems using semi-quasidifferentials,52nd Annual Iranian Mathematics Conference, 1400.

4-Alireza Kabgani, Nonsmooth Quasiconvex Optimization using Lower Global Subdifferential,51st Annual Iranian Mathematic Conference, Kashan, Iran (2021).

5-Alireza Kabgani, Optimality Conditions for Nonsmooth Quasi-Convex Optimization Problems Using 𝜺-Upper Regular Convexificators,13th International Conference of Iranian Operations Research Society, Shahrood, Iran (2020).

6-Majid Soleimani-damaneh and Alireza Kabgani, Semi-quasidifferentiable multiobjective optimization,14th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization, Warsaw, Poland (2016).

7-الهه لطفیان، علیرضا کبگانی، زهرا برخورداری فرد، برآوردگر هموار چگالی هسته برای توابع چگالی احتمال متعلق به کلاس C1،1،اولین سمینار تخصصی آمار ناپارامتری و کاربردهای آن، تهران، ایران (1395).

8-Alireza Kabgani, Majid Soleimani-damaneh and Moslem Zamani, Optimality conditions in nonsmooth convex multi-objective programming using convexificators.,23rd International Conference on Multiple Criteria Decision Making, Humburg, Germany (2015).

9-Moslem Zamani, Majid Soleimani-damaneh and Alireza Kabgani, Robust solutions of nonlinear multiple-objective programming problems,23rd International Conference on Multiple Criteria Decision Making, Humburg, Germany (2015).

10-Alireza Kabgani, Uniqueness of KKT multipliers for nonsmooth multiple-objective optimization in separable Hilbert spaces.,International Conference on Operations Research and Optimization, Tehran, Iran (2013).

پروژه های تحقیقاتی (4)


1- مسائل برنامه‌ریزی دوسطحی چندهدفه ناهموار،پژوهشگاه دانش های بنيادی، 2021.

2- بهینه‌سازی ناهموار چندهدفه به کمک زیردیفرانسیل‌های غیرکلاسیک و کاربردهای آن،صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران(INSF)، 1399-1400.

3- ‏شبه‌مشتق‌پذیری و کا‏ربرد‏های آن در ‎‏مسائل بهینه‌سازی ناهموار،پژوهشگاه دانش هاي بنيادي، 2020.

4- بهینه‌سازی ناهموار با استفاده از محدب‌ سازها،پژوهشگاه دانش هاي بنيادي، 2019.

دروس تدریس شده (14)


1- بهینه‌سازی پیشرفته غیرخطی (کارشناسی ارشد)،دانشگاه صنعتی ارومیه.

2- بهینه‌سازی خطی 1،دانشگاه تهران.

3- بهینه‌سازی خطی 2،دانشگاه تهران.

4- بهینه‌سازی غیر خطی،دانشگاه تهران.

5- محاسبات عددی،دانشگاه صنعتی ارومیه.

6- ریاضیات مهندسی،موسسه غیاث الدین جمشید کاشانی.

7- جبرخطی،موسسه غیاث الدین جمشید کاشانی.

8- جبر،موسسه غیاث الدین جمشید کاشانی.

9- ریاضیات گسسته،موسسه غیاث الدین جمشید کاشانی.

10- منطق و نظریه مجموعه ها،موسسه غیاث الدین جمشید کاشانی.

11- معادلات دیفرانسیل،دانشگاه صنعتی ارومیه.

12- ریاضی 2،دانشگاه صنعتی ارومیه، موسسه غیاث الدین جمشید کاشانی.

13- ریاضی 1،دانشگاه صنعتی ارومیه، موسسه غیاث الدین جمشید کاشانی.

14- مقدمه‌ای بر لاتک،دانشگاه تهران.

جوایز و افتخارات (5)


1- Chebyshev grant،Chebyshev grant، 2022.

2- کسب گرنت مسافرتی پژوهشگاه دانش هاي بنيادي، 2015.

3- کسب گرنت مسافرتی دانشگاه تهران، 2015.

4- سرپرست تیم تحقیق در عملیات دانشگاه تهران در دومین دوره مسابقات کشوری (کسب رتبه نخست)،کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، 2013.

5- سرپرست تیم تحقیق در عملیات دانشگاه تهران در سومین دوره مسابقات کشوری (کسب رتبه نخست)،کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، 2014.