• صابر بهکامی

  • استادیار
  • گروه برق
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (3)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

پروژه های تحقیقاتی (1)

اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)

پایان نامه ها (2)

جوایز و افتخارات (4)

زبان (2)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • صابر بهکامی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه برق
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- دکتری، الکترونیک مدارهای مجتمع خطی،دانشگاه تبریز، 1396.

2- کارشناسی ارشد، مهندسی برق - الکترونیک طراحی مدارات مجتمع آنالوگ،دانشگاه تبریز، 1390.

3- کارشناسی، مهندسی برق - مخابرات،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، 1387.

مقالات ژورنال (3)


1-.

2-S. Behkami, J. Frounchi, F. G. Pakdel, and T. Stieglitz,, Investigations on effects of the hole size to fix electrodes and interconnection lines in polydimethylsiloxane,,Journal of Micromechanics and Microengineering,, 2017, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6439/aa78db.

3-S. Behkami, J. Frounchi, F. G. Pakdel, and T. Stieglitz, Simulation of effects of the electrode structure and material in the density measuring system of the peripheral nerve based on micro-electrical impedance tomography,,Germany, Biomedical Engineering/Biomedizinische Technik, 2018, https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/bmt-2016-0089/html.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)


1-صابر بهکامی، طراحي، ساخت و ارزيابي سخت افزار سيستم ميكرو توموگرافي امپدانس الكتريكي جهت تصوير برداري امپدانسي،پنجمين كنفرانس ملي فناوريهاي نوين در مهندسي برق و كامپيوتر، 1401.

2-صابر بهکامی، طراحي و ساخت يك مدل عصب محيطي و بررسي امكان سنجي تراكم سنجي عصب محيطي بر اساس ميكرو توموگرافي امپدانس الكتريكي،پنجمين كنفرانس ملي فناوريهاي نوين در مهندسي برق و كامپيوتر، 1401.

3-صابر بهکامی، طراحي الگوريتم بهينه شده بيومتريك شناسايي هويت افراد از طريق نحوه راه رفتن با استفاده روش بدون مدل Stance-Frame،هشتمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم كامپيوتر، برق و مكانيك ايران، 1401.

4-سودا قره باغی، جواد فرونچی، صابر بهکامی، استخراج طیف بیوامپدانس با تحریک پهن باند و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر آن ،بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران، 1394.

5-صابر بهکامی، جواد فرونچی، فیروز قادری پاکدل، بررسی ساختار و مشخصات الکترودها در تراکم سنجی عصب محیطی بر اساس میکروتوموگرافی امپدانس الکتریکی،بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران، 1394.

6-صابر بهکامی، بهناز ایرانلی، حسگر رطوبت سنج خازنی با قابلیت تحرک و حساسیت بالا جهت استفاده در سیستم های قابل کاشت انعطافپذیر،بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 1397.

پروژه های تحقیقاتی (1)


1-رضا خواجه محمدلو، صابر بهکامی، طراحی و ساخت آشکار ساز برداشت انشعاب غیر مجاز از کابل سرویس مشترکین شبکه های فشار ضعیف،شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، 1397.

اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)


1- لامپهای LED معابر دارای گاز هلیوم،اداره کل مالکیت صنعتی (اداره ثبت اختراعات)، 1390.

2- لامپهای LED سرپیچی و مهتابی با گاز هلیوم،اداره کل مالکیت صنعتی (اداره ثبت اختراعات)، 1390.

پایان نامه ها (2)


1-صابر بهکامی، طراحی سیستم تصویربرداری القای مغناطیسی،دانشگاه تبریز، 1390.

2-صابر بهکامی، طراحی و امکانسنجی ساخت یک سیستم تراکم سنجی عصب محیطی بر اساس میکروتوموگرافی امپدانس الکتریکی ،دانشگاه تبریز، 1396.

جوایز و افتخارات (4)


1- برنده تسهیلات طرح تحقیقاتی جایگزین خدمت سربازی بنیاد ملی نخبگان،بنیاد ملی نخبگان، 1397.

2- تقدیر از داوری مجله Journal of Neural Engineering ،IOP Publishing، 2018.

3- فارغ التحصیل و ورودی رتبه سوم دکتری تخصصی دانشگاه تبریز،دانشگاه تبریز، 1390.

4- تقدیر از داوری در کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران،کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، 2009.

زبان (2)


1- Sprachlehrinstitut der Philologischen Fakultät,Freiburg Universität .

2- MCHE English Language Testing Report Form,Iran.